professionelle oversættelser dansk-fransk & fransk-dansk

Priser

Mine priser er følgende:

Oversættelse

Timetakst: 800 kr.

Pris per ord: 2,00 kr.

Translatørberigtiget oversættelse, certificering : 350 kr. per side

Tolkning

Kr. 600 kr. per påbegyndt time.

Priserne er fastsat i henhold til Justitsministeriets retningslinjer for honorering af tolke og translatører.